Kwaliteit

Verzekerd van de beste zorg

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u vinden op de website van NVL Borstvoeding. Deze vindt u hier.

WHO gedragscode

Zie ook: https://www.who.int/topics/breastfeeding/en/

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommige merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen;
  • Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt;
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Privacy protocol

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. Natuurlijk ga ik hier uiterst zorgvuldig mee om.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Klik hier voor het protocol.

Klachtenprocedure lactatiekundige zorg

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om er voor te zorgen dat je tevreden bent over mijn lactatiekundige zorg. Mochten er, ondanks mijn inzet voor kwalitatieve zorg, toch klachten ontstaan, neem dan bij voorkeur eerst contact met mij op (telnr 06-11219252). Het is aan te raden dit ook schriftelijk te doen al dan niet via de mail (info@buikbabyborst.nl). We kunnen dan samen bespreken wat de klacht inhoudt, of de klacht gegrond is en natuurlijk wat we er mee kunnen doen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bestuur van de NVL (Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen). Alle klachten, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, worden in behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliënt en bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht. De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen. Zie ook: NVL Klachtenprocedure (pdf)

Klachtenportaal Zorg: Geschillencommissie

Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg met ID lidmaatschap nummer 4091 en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ. Ik beschik over een klachtenregeling en klachtenfunctionaris en ben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Evaluatieformulier

Lactatiekundigepraktijk Buik Baby Borst vindt het heel belangrijk haar diensten zo veel mogelijk naar wens van de cliënt af te stemmen. In de meeste gevallen volgt er na een consult altijd nog een follow up, waarin duidelijk wordt of de cliënt tevreden is met de geleverde begeleiding. Wilt u echter een evaluatieformulier invullen, dan is dat mogelijk via onderstaande link. U kunt het evaluatieformulier invullen en via de mail terugsturen of printen en via de post retour sturen. Download/open Evaluatieformulier (docx)

IBCLC

Meer info: https://iblce.org/

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultants) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985.

NVL

Meer info: NVL Beroepsprofiel Lactatiekundige (pdf)

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars.

Missie NVL
Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Visie NVL

  • De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm.
  • De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding.
  • De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking.
  • Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.

Quote

Vertrouw op je moedergevoel, dan zit je altijd goed

Buik Baby Borst